Často kladené otázky


Je možné pri POHODE online používať registračné pokladne?

Áno, s POHODOU online je možné používať všetky certifikované eKasy. Pri novej eKase zabezpečíme registráciu na Daňovom úrade a dodávateľovi eKasy poskytneme Identifikačné a Autorizačné údaje pre inštaláciu zariadenia.


Ako eShop zasielame tovar kuriérom na dobierku. Chceli by sme využívať platobné brány, je to možné v spojení s POHODOU online?

Áno, naši klienti využívajú viaceré platobné brány na úhradu sumy objednaného tovaru pred samotným expedovaním. Ako príklad uvádzame tie najpoužívanejšie : PayPal, Amazon, 24 pay, GoPay, B2B peňaženka.


Chceli by sme náš sortiment predávať prostredníctvom portálu mall.sk , ale naša evidencia skladov neumožňuje generovať potrebné výstupy pre mesačné reporty. Je to možné nastaviť v POHODE online?

Naši klienti predávajú aj prostredníctvom uvedeného portálu. Nie len, že je možné generovať potrebné podklady, ale pomôžeme aj s nastavením skladového hospodárstva a zúčtovania vzájomných odchodných vzťahov s prihliadnutím na formu úhrady, ktorá v tomto prípade môže byť na účet dodávateľa, na účet dopravcu, ale aj na účet Internet Mall Slovakia s.r.o.


Ako stavebná firma sa stretávame s problémom ako správne aplikovať prenesenie DPH na odberateľa pri stavebných činnostiach. Zahŕňali by poradenské služby pri využívaní POHODY online aj túto oblasť?

Poradenské služby, ktoré sú súčasťou balíka služieb prezentovaných ako POHODA online zahŕňajú poradenstvo vo všetkých oblastiach týkajúcich sa účtovníctva a daní, teda aj vrátane stavebných činností. V tomto prípade poskytneme nie len vzorový postup ako správne uplatňovať prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní́ stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ale jednotlivo posúdime všetky takto vystavené doklady ako súčasť kontroly správnosti účtovníctva, keďže preberáme zodpovednosť za pokuty.


Chceli by sme pri vyskladňovaní používať čítačky čiarových kódov pre zjednodušenie predaja. Je to možné pri využívaní POHODY online?

Áno, naši klienti bežne využívajú rôzne čítačky čiarových kódov či už pri naskladňovaní, vyskladňovaní alebo samotnom maloobchodnom a veľkoobchodnom predaji. S výberom vhodného zariadenia radi pomôžeme.


PODOHU používame, ale chýbajú nám políčka v ktorých by sme mohli sledovať stav vybavenia objednávky. Dalo by sa to vyriešiť s POHODOU online?

Veľkou výhodou aplikácie POHODA E1 je, že umožňuje pridávanie “Voliteľných parametrov”, ktoré umožňujú takmer neobmedzené prispôsobenie podľa vlastných predstáv. Viacerí naši klienti využívajú rôzne doplnky, ktoré umožňujú nie len sledovanie stavu objednávky, ale aj rýchle triedenie, vyhľadávanie, identifikáciu prepravcu, čísla balíku a pod. Po analýze požiadaviek voliteľné parametre nastavíme presne podľa potreby.


Prevádzkujeme eshop na web stránke a objednávky vybavujeme priamo z webu, potom odovzdáme doklady na zaúčtovanie. Je možné prepojiť eshop s POHODOU online?

Niekoľko našich klientov využíva priame prepojenie a synchronizáciu s databázou POHODY. Údaje o produktoch, cenách a stave zásob sú zadávane do POHODY a automaticky synchronizované s web aplikáciou eshopu. Na druhej strane sa objednávky vytvorené v prostredí eshopu importujú priamo do POHODY. Každé takéto riešenie je individuálne nasadzované presne podľa požiadaviek. Ak už máte eshop posúdime jeho kompatibilitu s POHODOU, ak eshop iba plánujete odporučíme vhodné riešenie.


Začali sme dodávať tovar aj mimo územia SR hlavne do susedných štátov. Sú v takomto prípade nejaké povinnosti, ktoré je potrebné splniť?

Podmienky sú odlišné pre členské štáty EU a pre takzvané tretie krajiny. Poradenské služby zahŕňajú všetky prípady. Napr. pri dodávaní tovaru do členských štátov EU môže vzniknúť povinnosť registrácie DPH. Na uvedené povinnosti včas upozorníme a zabezpečíme sledovanie kritérií pre povinnú registráciu. Naši klienti so sídlom v SR sú registrovaní pre DPH v rôznych krajinách napríklad : CZ, AT, DE, FR alebo GB (aj keď po vystúpení GB z EU to bude vlastne tretia krajina).


Dovážame tovar z krajín, ktoré nie sú členmi EU a preto je potrebné preclenie tovaru. Zabezpečujete aj colné konanie?

Nie, na preclenie tovaru pri dovoze alebo vývoze je potrebné osloviť colných deklarantov alebo samotnú prepravnú spoločnosť.